Het aantal huishoudens met problematische schulden neemt jaarlijks toe. Er is veel aanbod in hulpverlening, maar dat bereikt de schuldenaar niet of te laat.

Schulden.nl is het  toegankelijke en herkenbare platform voor coördinatie en matching van hulpvraag en aanbod met betrekking tot schulden. Het platform is een initiatief van Plangroep en Zuidweg & Partners. Schulden.nl organiseert signalering van schulden via schuldeisers zoals zorgverzekeraars, telecombedrijven, woningcorporaties, etc.

Zij maken de schuldenaar attent op Schulden.nl, waarna contact gelegd wordt met de schuldenaar voor inventarisatie van vraag en matching aanbod hulpverlening, waardoor schade voor alle betrokkenen optimaal wordt beperkt.

Let op!

Schulden.nl gaat binnenkort under construction.